Reinhardt Stander

Reinhardt Stander het vir baie jare sendingwerk op verskeie vlakke gedoen en met duisende mense in verskillende situasies mee gewerk, en dus ‘n baie goeie mensekennis opgedoen. Hy het  ook met talle kerkdenominasies gewerk wat hom baie goeie insig besorg het. Hy het uitreik werk onder baie ongelowiges en ateïste gedoen en glo hy verstaan hul sentimente en onderliggende denkpatrone. Daarna was hy as lewenstyl afrigter geskool waarna hy in die drukkerswese gevolg deur die media- en satelliet-industrie  werksaam geraak het. Hy verwerf grade in Teologie, diplomas en afrigting in Berading en skool homself in Apologie.

Hy bied oraloor Suid-Afrika seminare aan en begin later ‘n 24/7 TV-kanaal wat uitsaai deur middel van satelliet oraloor Afrika. Met ’n dinamiese aanbiedingstyl en die dinamika van multimedia-aanbiedings, boei sy seminare enige gehoor.

Reinhardt Stander bied die eerste 9 seminare van hierdie reeks aan:

 1. Is ons op die Vooraand van ‘n 3de Wêreldoorlog? 27 Aug ‘17
 2. Met die Groeiende Tendens van Politieke Diktators – wat is die Uiteinde? 28 Aug ‘17
 3. Wat gaan aan in Suid-Afrika, en is daar enige Hoop? 29 Aug ‘17
 4. Die Beste Beleggingsopsies in sulke Riskante en Onbestendige Tye! 31 Aug ‘17
 5. Die Nuwe Wêreld Orde is ‘n Realiteit! 1 Sep ‘17
 6. Poliestaat en Big Brother is ons Voorland! 3 Sep ‘17
 7. Hoe Verskans ek my en my Familie? 4 Sep ‘17
 8. ‘n Werkbare Nodel van Ontkoming en Verskansing! 5 Sep ‘17
 9. Is daar darem ‘n Glimmer van Hoop die Horison? Miskien ‘n Utopia wat wag? 7 Sep ‘17

 

Ernie Rex

Ernie Rex het in 1968 na 7 jaar se studie afgestudeer aan die Teologiese Fakulteit van die Nederduits Gereformeerde (NG) kerk aan die Universiteit van Pretoria. Hy was vir baie jare ʼn geordende predikant van die NG Kerk in Suid Afrika in verskillende gemeentes. In 2001 verander sy lewe radikaal toe hy Bybel Profesie begin bestudeer.

Sedertdien hou hy publieke lesings oraloor Suid-Afrika om sy bevindinge met ontvanklike gehore te deel. Deur hierdie passievolle en goed nagevorste aanbiedings is duisende regoor Suid-Afrika al beter toegerus vir dit wat voorlê. Ernie het ook al talle TV programme gemaak wat op internasionale TV gebeeldsend is.

Ernie Rex bied die laaste twee seminare van hierdie reeks aan:

 • Trein sonder Brieke! – 8 Sep ’17
 • Wat kan ons van die Titanic leer? – 9 Sep ’17